Trefelling og opprydding i grøntareal

Etter vedtak på GF 2018 er det ryddet opp i trær og busker ved Bjartveien og Vetlandsveien 85-87. Det er kommet mange gode tilbakemeldinger på denne jobben og styret er fornøyd med arbeidet som er utført.

Det vil videre fremover ryddes opp i busker og planteveksten som vokser inntill husveggene. Årsaken til dette er at rotsystemet skaper vannkanaler som gir fuktskader på mur og kjeller. Samtidig er det vanskelig for skadedyrkontroll firma og vedlikeholde/kontrollere åtestasjoner.

Ved lån av kort til plantasjen vil det heretter ikke være tillatt å kjøpe busker, kun blomster i krukker.