Blomster ved oppgang

Praksisen med utlån av Plantasjenkort er avviklet. Hver oppgang kan kjøpe blomster til vår/sommersesong for 500,- Dette er tiltenkt allerede etablerte blomsterkasser og krukker. Det skal ikke etableres nye blomsterbed eller plantes busker/trær.
Utlegg inntil 500,-/oppgang tilbakebetales etter levering av kvittering til styret.

Det anbefales at den som ønsker å gjøre eventuelt innkjøp henger opp en lapp og ber om forslag til hva oppgangen ønsker, slik at alle kan ytre et ønske.