Ledige ladeplasser

Vi har fortsatt ledige ladeplasser. Går du å venter på EL-bil som er i bestilling vil vi anbefale om at du søker om ladeplass nå og ikke rett før bilen kommer. Disponerer du plass i dag vil du få bytte til plass med lader innen kort tid. Har du ikke plass i dag vil du havne i køen på lik linje med andre og må opparbeide deg rett på parkeringsplass først.

Elbil lader i Bjartveien 2 er online

Nå er ladere i Bjartveien 2 klar til bruk. Brukere må registrere RFID kort om dette ikke er gjort.

Vetlandsveien 80 og Løypeveien 1 kommer i løpet av de neste dagene.

Ber om at alle brukere registrerer seg på LadeINorge.no nå så vi får gitt dere tilgang.

Les videre for å se hvordan du går frem og registrerer RFID. Se også http://www.vetlandsveien.no/el-ladeplass/ Les videre

Oppdatert info om El-bil lader

Drt er montert opp ladere på flere plasser. Det vil fortsatt foregå litt omrokkeringer, så om du har en lader på din plass vil det ikke si at det er montert feil.

Det er fortsatt flere som venter på å skrive kontrakt. Vi vil forsøke å få dette ferdig i løpet av uken. Men på grunn av utfordringer med internettilgang i hovedtavlene har det blitt litt forsinkelser. Vi venter nå på montør som forventet skal være her i løpet av 2-3 uker. Anlegget vil uansett ikke være klart før dette er på plass.

Etablering av ladeplasser for bil. Søknadsskjema

Det er ønskelig at de som ønsker en ladeplass fyller ut søknadsskjemaet, så vi kan få en formening om hvordan disse er fordelt. Ved tildeling av ladeplass i første fase forplikter du deg til å bestille lader med montering fra vår leverandør i etableringsfasen. Prisen for dette ligger på ca. 15 tusen. Pristilbudet vi har fått på lader foruttsetter at det bestilles 32 ladere. Ved færre ladere og senere bestilling vil prisen bli noe høyere. Les videre for å komme til søknadsskjema

Les videre