MC parkering i sykkelskur er forbudt

Det er forbudt å parkere MC, scooter, moped og lignende motoriserte kjøretøy i sykkelskur. Det vil henges opp forbudsskilt på begge skur i dag. Fra og med mandag 13/5-19 vil motoriserte kjøretøy parkert i sykkelskur borttaues for eiers regning og risiko.

Det skal kun parkeres på egen biloppstillingsplass eller MC parkering (for MC kjøretøy). Er ikke dette mulig skal gateparkering benyttes.

Ledige ladeplasser

Vi har fortsatt ledige ladeplasser. Går du å venter på EL-bil som er i bestilling vil vi anbefale om at du søker om ladeplass nå og ikke rett før bilen kommer. Disponerer du plass i dag vil du få bytte til plass med lader innen kort tid. Har du ikke plass i dag vil du havne i køen på lik linje med andre og må opparbeide deg rett på parkeringsplass først.

Parkering ved VV80/BV2 ifm. graving

Gravefirmaet elektrikter har bestilt har ikke dukket opp som avtalt to ganger på rad. Det er nå forsøkt å bestille et annet firma på kort varsel, men vi vet ikke hvilke av de neste dagene dette blir. Vi har beregnet at det er nok at to biler på midten av rekkene må flyttes. Disse er varslet på telefon og vil få melding om når de kan parkere igjen