Flytting av biler fra parkeringsrekke VV 80 og Bjartvn 2

Fra mandag 17/9 må biler som står parkert langs hele rekken ved Bjartveien 2 og Vetlandsveien 80 benytte gateparkering. Det skal graves i forbindelse med etablering av EL-bil parkering. Det er usikkert hvor lang tid arbeidet vil ta. Det vil bli informert på hjemmesiden og ark på plassen når man kan parkere igjen.