Informasjon fra styret angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at borettslaget har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss mellom klokken 17:00 og 21:00, på føgende datoer:

Mandag 26. mars besøkes

Bjartveien 1-2

Kampheimveien 22

Løypeveien 1-2

 

Tirsdag 27. mars besøkes:

Vetlandsveien 78, 80, 81, 82 og 83

Onsdag 28. mars besøkes:

Vetlandsveien 85, 87, 93, 95 og 97

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake: Onsdag 04. april mellom kl. 17:00 og 21:00.

 Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no