Kjellerarbeid Løypeveien

Det er hengt opp oppslag om at kjellerboder må tømmes i forbindelse med malerarbeid i kjeller. Vi har blitt kontaktet av flere og har bedt vaktmester henge opp nytt oppslag som forklarer saken.

Dette er ikke arbeid som er bestilt. Det er ikke styret som har hengt opp oppslaget. Det skal ikke utføres noe arbeid før man vet hva som har forårsaket vannlekkasjen. Styret er ikke fornøyd med at et firma har hengt opp oppslag som er skrevet på en slik måte at det fremstår som skriv fra styret. Ordlyden i skrivet er også noe vi tar avstand fra.

Forøvrig er styret også kontaktet om at noen ringer på dørene i Løypeveien og hevder det skal utføres elektrisk arbeid på kveldstid. Dette er ikke riktig. Det er ingen grunn til å slippe de inn! De som utfører arbeid for borettslaget blir gitt tilgang.