Ny hjemmeside under etablering

Styreret har besluttet å gå bort i fra løsningen med «her bor vi» da vi mener det vil gi oss bedre muligheter med denne løsningen. Det må påregnes noen uker før alle elementer er flyttet over, men det meste skal være tilgjengelig innen kort tid.

De nærmeste dagene prioriteres viktig informasjon i forbindelse med rør og baderomsrehab.