Adresser i borettslaget

Følgende adresser tilhører borettslaget:

Vetlandsveien: 78, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 93, 95 og 97

Kampheimveien: 22

Bjartveien: 1 og 2

Løypeveien: 1 og 2