Vannmåling for fellesvarmtvann

Etter omlegging til felles varmtvann har alle leiligheter fått installert en vannmåler for varmtvann i fordelerskapet. Forbruk betales akonto og det foretas avregning en gang per år. Se vedlagt fil for ytterligere informasjon: Informasjon om vannmåling