Oppgangsdører

Oppgangsdørene skal holdes lukket.

Vi viser til husordensreglene pkt. 12: Alle inngangsdører skal alltid være låst.

Selv om det er varmt ute og man går mye ut og inn skal oppgangsdørene holdes lukket. Enkelte oppganger har i den senere tiden stått kontinuerlig åpne på dagtid. Dette er ikke tillatt. Dører kan holdes åpne om man aktivt holder på å bære inn gjenstander som under flytting etc. Døren skal da holdes med oppsikt. Dørpumper skal ikke frakobles. Barn som leker utenførs i sommervarmen er ikke en god nok grunn for at døren skal holdes åpen.

I oppganger hvor oppgangsdøren holdes åpen uten at det er kontroll på ferdsel inn og ut, vil eventuell dørkloss bli fjernet