Oppussing av oppganger

Varsel om oppstart av arbeider: Jf. vedtak på GF 2019 skal vi pusse opp oppganger. Prosjektet innbefatter overflatebehandling av oppganger, slip og overflatebehandling av terazzogulv (reperasjoner der det er nødvendig), nye branndører til kjellere, nye inngangsdører, nytt callinganlegg og nytt låssystem (med brikke).

Arbeidene med overflatebehandling starter allerede mandag 16/3. I utgangspunktet ser vi for oss at hele prosjektet er ferdig før fellesferien, men pga. usikkerhet med omfang i forbindelse med gulvreparasjoner er det noe usikkert. Samtlige oppganger skal være ferdige senest før høsten.

Når vi har landet på leverandør av låssystem vil det også komme noen opsjoner til den enkelte: Tilvalg på innvendig calling panel med overføring til app/mobil og mulighet til åpning, samt utskiftning av lås som kan samsvare med brikke til fellesdører. Styret har tidligere varslet at enkelte dørlåser til leilighetsdører er svært gamle. Det kan derfor være en idé å vurdere utskiftning av dette, da utrykning og reparasjoner på vakttid er svært kostbart. (Uansett leverandør og type anbefaler vi fortsatt at disse byttes av den enkelte). Dette er tilvalg som vil måtte betales av den enkelte. Nøyaktige detaljer og priser vil komme når leverandør av dette er valgt.

Oppganger vil bli malt i en nøytral lys farge. Det vil ikke være rom for individuelle tilpassinger. Gardiner i oppgangen, bilder og lignende må fjernes og skal ikke henges opp igjen etter renovering.

Vi ber om at alle private bilder, gardiner og lingende i oppgangen blir fjernet før mandag 9/3. Etter dette vil det bli kastet. Når det er varslet oppstart av den enkelte oppgang skal ingen private eiendeler befinne seg i oppgangen.

Det er foreløpig usikkert hvor vi starter, men dette vil bli varslet fortløpende og vi vil komme med en omtrentlig fremdriftsplan. Vi er nødt til å prioritere oppstart i de oppgangene hvor det er defekte callinganlegg eller store problemer med dører, slik at vi slipper unødvendige ekstra kostnader på å utbedre dette først.