Ordinær generalforsamling 2.mai 2019

I forkant av møte vil det blintiøsendt formell innkalling om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret senest 3. mars 2019. Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle spørsmål/avklaringer av forslaget.