P-nummer, dårlig merking

Det begynner å bli dårlig merking på asfalten enkelte steder. Minner om at det er nummeret som står på skilt på siden av motorvarme-stolpe som er riktig plass nummer. 151 i dette tillfellet.