Parkering og snøbelagt merking

Flere opplever at det er vanskelig å parkere da nabobilen står utenfor tildelt plass. Enkelte opplever å bli «oppspist» fra begge sider, slik at de ikke kommer inn med egen bil.

Som en grunnregel er stolpe til motorvarmer stort sett plassert på merkestreken. Så dette kan brukes som en tommelfingerregel.

Vi ber alle vise oppmerksomhet for dette da de parkerer, så naboen slipper å komme hjem til en plass som er for liten til egen bil.