Parkering ved VV80/BV2 ifm. graving

Gravefirmaet elektrikter har bestilt har ikke dukket opp som avtalt to ganger på rad. Det er nå forsøkt å bestille et annet firma på kort varsel, men vi vet ikke hvilke av de neste dagene dette blir. Vi har beregnet at det er nok at to biler på midten av rekkene må flyttes. Disse er varslet på telefon og vil få melding om når de kan parkere igjen