Generelt om parkering

Borettslaget har i overkant av 180 parkeringsplasser som leies ut til beboerne. Disse fordeles etter ventelister med ansiennitet fra den datoen en satte seg på venteliste. Det er generelt vanskelig å si noe om ventetid, da denne varierer, men p. t. må man påregne ventetid på ca. 6 mnd – 2 år.

Du vil motta en bekreftelse per e-post på at du er satt på venteliste.

Det er kun registrerte andelseiere som kan leie parkeringsplass, og det kan kun leies én parkeringsplass pr. andelsleilighet.

Beboere som ikke disponerer egen biloppstillingsplass samt gjester, henvises til å parkere i gaten. Vi minner om at det ikke er tillatt å parkere på interne stikkveier i borettslaget.

Parkeringsbestemmelsene er en del av borettslagets husordensregler, parkeringsbestemmelser finner du her:

Parkering ifm flytting o.l.

Dersom du ifm flytting eller liknende trenger å stå midlertidig parkert utenfor inngang/på intern stikkvei, bes du om å kontakte styret på forhånd. Styret vil vurdere plassering etc av kjøretøy, og har lapper med midlertidig parkeringstillatelse til utlån. Vaktmestersentralen kan også kontaktes i slike tilfeller.

Pris

Det koster kr 300 pr. mnd. for leie av parkeringsplass.

Nøkkel til strømstolpe

Før nøkkel til strømstolpe; henvend deg til styret på mail

På grunn av overspenningsvern, er det kun mototvarmer som kan benyttes (ikke kupévarmer).

Smart Security

Borettslaget har avtale med VestPark om bøtelegging/borttauing av biler som er feilparkert på borettslagets fellesarealer, interne stikkveier o.l.

Dersom du mener at du urettmessig har blitt ilagt gebyr for feil parkering, vennligst kontakt styret før forfallsfrist på gebyret.

Til søknad om parkeringsplass