Parkeringskontroll

Styret har sagt opp avtalen med p-selskapet vi benyttet, grunnet useriøs opptreden. Det er inngått ny avtale med VestPark. Nye skilter vil bli montert i løpet av uken. Bestemmelsene i parkeringsbestemmelsene, som er et vedlegg til Husordensregler i Vetlandsveien brl. er gjeldene. Parkering utenfor oppmerket plass og parkering på merket plass uten avtale vil bli håndhevet i henhold til skilting.

Parkering på stikkvei inntil bygning, utenfor anvist plass for parkering og øvrige områder, som ikke er regulert for parkering og lignende, er ikke tillatt.

Det er imidlertid tillatt med stans for synlig av- /pålessing i inntil 20 minutter. Ved behov for stans utover 20 minutter (håndverkere, ved flytting mv.), må det innhentes midlertidig parkeringsbevis fra Oppsal vaktmestersentral i åpningstiden. Ved prekære behov utover dette må tillatelse innhentes fra styret, før parkering iverksettes.

Midlertidig parkeringsbevis skal i forkant av parkeringen plasseres godt synlig i kjøretøyets frontrute.

  • Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser etter avtale.
  • Parkering av lastebil, tilhengerredsnkap, campingvogn og bobil er forbudt.
  • Kjøretøy som står på oppmerket plass skal til enhver tid være i forskriftsmessig kjørbar stand.
  • Håndverkere du benytter må også må innhente midlertidig p-bevis.