Spesialavfall

Spesialavfall som maling, batterier og lignende skal ikke kastet i restavfall. I går har det blitt kastet maling i restavfallscontainer utenfor Løypeveien 1 og det var tilgrising med maling utenpå container. På samme måte som søppel i kjellere skaper dette ekstra kostnader for borettslaget da container må rengjøres, eller kjellere ryddes. Slike merkostnader vil til slutt gå utover fellesskapet. Ser du noen som hensetter avfall i kjellere eller kaster ting som ikke skal kastes i restavfallsbeholder etc, ber vi deg varsle styret.