Spørreundersøkelse vedrørende ladebehov for EL-bil

Styret mottar ofte forespørsel om det er tillatt å lade EL-bil på parkeringsplassene. Dette er per i dag ikke mulig på strømstolpene, da disse ikke er dimensjonert for annet enn motorvarmer. Vi ser oss derfor nødt til å kartlegge behovet for el-billading i borettslaget og har laget en spørreundersøkelse.

Link til spørreundersøkelse

Slik styret ser det er det ikke mulig å unnlate å se på problemstillingen med lading av el-bil/ladbar hybrid, i Vetlandsveien borettslag. Vi har derfor på eget initiativ startet å se på ulike løsninger samt innhente tilbud. Styret forsøker å få på plass ulike tilbud og løsninger slik at vi kan stille et forslag til generalforsamlingen 2018.

Om det skal etableres muligheter for lading i borettslaget er det gunstig å gjøre det nå som det er mulig å motta tilskudd. For å redusere kostnadene borettslaget vil ha ved et slik prosjekt ses det på løsninger innen infrastruktur. Tilskuddsordninger for dette kan det leses om lenger ned.

Ved utgangen av juli utgjør hybrid- og elbiler til sammen 48,7 prosent av nybilsalget. Til sammenligning utgjorde denne gruppen 38,4 prosent av bilsalget for ett år siden. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og dette tallet forventes å stige. Flere og flere andelseiere etterspør lademuligheter eller etablering av dette. Mange som er på jakt etter ny leilighet har lademuligheter som et krav. Etablering av ladefasiliteter i borettslaget vil derfor kunne gjøre Vetlandsveien borettslag til et bedre sted å bo for alle.

Stortinget vil sikre rett til lading i borettslag

Vedtaket pålegger også regjeringen konkrete tiltak og virkemidler i neste års budsjett, for å sikre 2025-målet om at alt nybilsalg skal være nullutslipp.

Det er kommet en lovendringen som gjør det enklere å få installert lading i sameier og borettslag.

De siste årene har det vært gitt ulike tilskuddsordninger for etablering av ladeplasser i borettslag og sameier. Mens man tidligere kunne få maks 10 000 kroner i støtte per ladepunkt, skal pengene nå gå til infrastrukturen for å gjøre det såkalt ladeklart.

Tilskuddet vil være på maks 20 prosent av godkjente investeringskostnader og begrenset til 5000 kroner per ladepunkt det legges til rette for – maksimalt en million kroner per borettslag eller sameie. Det vil ikke lenger gis støtte til selve ladepunktet på den enkelte p-plass. Ytterligere informasjon om ordningen kan leses her.

Da det kun gis støtte til infrastruktur er det dette vi innhenter tilbud på. Det vil si at den enkelte selv med et slikt forslag må stå for innkjøp og lovlig montering av ladestasjonen. Dette vil redusere kostnadene til borettslaget betraktelig. Praktiske løsninger for betaling av brukerne vil bli vurdert i neste fase om dette er noe man ønsker å gå videre med.

En eventuell etablering av infrastruktur og lademuligheter vil ikke gi el-bil eiere noe fortrinn i køen for parkeringsplass i borettslaget.

For å best mulig kunne innhente riktig tilbud på antall plasser ber vi deg fylle ut spørreskjemaet på denne siden. For å kunne validere skjemaet som ekte ser vi ingen annen løsning enn å ikke gjøre det anonymt, men det er ikke bindene. Det vil si at du må skrive inn navn, andel og seksjonsnummer. Skjema uten gyldig informasjon vil ikke bli vurdert. Dette gjøres for å hindre at man tar undersøkelsen flere ganger for å manipulere svaret. Svar vil bli behandlet konfidensielt i styret!

Link til spørreundersøkelse. Trykk her. 

Frist for spørreundersøkelse settes til 4/2-2018