Telenor Internett

Vi vil motta Telenors siste router uten ekstra kostnad. Vi kommer tilbake med ytterligere info når utlevering og montering skjer. Trolig vil dette skje i løpet av desember/januar.