Tilhenger utlån

Avtale om lån av tilhenger, henting og levering av nøkler/vognkort må nå gjøres direkte til Oppsal Vaktmestersentral (OVS). Dette må avtales i åpningstid. Vår henger har fått permanent midlertidig p-tillatelse hos p-selskapet. Benytter du privat henger må det fortsatt innhentes tillatelse for denne. Det gjøres også hos OVS. Tilhenger skal ikke stå til hinder foran blokken, eller parkeres på gresset. Oppdages det feil på henger ber vi dette meldes til OVS så vi får det utbedret.