Utbedring av hovedledninger – Informasjonsbrev fra Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten skal utbedre de kommunale vannledninger (hovedledninger) i Vetlandsveien og Haakon Tveters vei. Forventet arbeidstid oktober 2019 – desember 2020.

I perioden arbeidet pågår må man regne med ulemper som redusert framkommelighet, anleggstrafikk, støy, støv, rystelser, mulig lukt og kortvarig brunt vann i springen. Kummene sikres under arbeidene og lukten er ufarlig, men kan oppleves som ubehagelig. Piggingsarbeider medfører støy og rystelser. Ved spørsmål kan du ta kontakt på tlf. 23440000

Brev fra Oslo kommune kan leses i sin helhet her: Utbedring av hovedledninger