Utfordringer vaskeriet og PayPal

Vi opplever utfordringer med betalinger til PayPal og reservasjoner i vaskeriet, men vi arbeider med å få løst disse.

Mvh  Atle