Kontaktliste rehabilitering rør/bad

Prosjektleder Sans Bygg:

Glenn Larsen

Tlf: 928 44 099

glenn@sansbygg.no

Prosjektleder OBOS Prosjekt:

Monika Skarphagen

Tlf: 22 86 58 95

Monika.skarphagen@obos.no

Byggeleder OBOS Prosjekt

Vidar Hellstrand 

Tlf: 22 86 58 66

vidar.hellstrand@obos.no