Tidligere utført vedlikehold

Under følger oversikt over større vedlikehold og rehabilitering i borettslaget:

2019

Diverse helhetlig gartnerarbeid

Oppstart prosjekt for rehabilitering av oppganger.

2018

Etablering av infrastruktur for EL-billading

Rør og baderomsrehabilitering.

2017

Oppstart rør og baderomsrehabillitering.

Etablering av to låsbare sykkelskur. Disse vil være ferdigstilt med stativer og brukbare innen våren 2018.

2016

Utskifting av alle vinduer og verandadører. (Baderom med vindu blir skiftet i forbindelse med rør og baderomsrehabilitering).

Utskifting av vannavledere fra balkongene.
Forprosjekt rør og våtrom.

2015

Etablering av låsbar barnevognparkering i de gamle søppelrommene

Rehabilitering av pipen i Vetlandsveien 87.

Ferdigstilling av utearealene ved Løypeveien 2.

Alle lamper i oppgangene er nå byttet ut til LED lamper med sensor.

Radonmåling av alle leilighetene i første etasje.

Inngått avtale med Norsk Brannvern på merking og ettersyn av fellesarealene. Varslere,
slukkere og merking i fellesarealene er på plass, og dette vil årlig bli ettergått og testet.

2014

Nye inngangspartier i Løypeveien 2.

2013

Inspeksjon av vann- og varmekoblinger i alle leiligheter. Drenering i Løypeveien 2.

2012

Reparasjon av tak, mur i Løypeveien, takskier, reparasjon av pipe, utskifting av enkelte vinduer, nye søppelcontainere, tilkopling til fjernvarme og utskifting av radiator-kraner.

2011

Drenering i Løypeveien 1 og Bjartveien 2.

2010

Påbegynt reparasjon av tak.

2008 – 2009

Rørrehabilitering ved TT Teknikk AS.

2007 – 2009

Oppussing av svalganger, rens av ventilasjonsanlegg.

2006

Vask av fasader, utvidelse av gangvei ved Kampheimveien 22, innkjøp av lekeapparater.

2005

Oppretting av 6 nye parkeringsplasser. Igangsetting opprustning av lekeplasser.

2003

Nytt callinganlegg.

1997 – 1998

Rehabilitering av det elektriske anlegget; nye stigeledninger og nytt elektrisk

opplegg i alle leiligheter og fellesarealer.

1995 – 1996

Nytt ledningsnett for fyringsanlegget.

1994

Opprustning av utearealene, nyplanting. Elektrokjeler installert i fyrhus.

1986 – 1989

Utskifting av vinduer, rehabilitering av fasader med tilleggsisolering, nye tak/isolering av loft. Nye balkonger.