Forsøpling i borettslaget

Det har vært et økende problem med søppel i borettslaget. Fellesarealer i kjellere skal ikke benyttes til lagring av avfall i påvente av komprimatorbil.

Skal du leie container eller avfallssekk som plasseres utenfor er dette søknadspliktig til styret.

Har du innspill til hvordan vi kan forhindre søppel på fellesarealer tar vi gjerne i mot dette.