Etablering av ladeplasser for bil. Søknadsskjema

Det er ønskelig at de som ønsker en ladeplass fyller ut søknadsskjemaet, så vi kan få en formening om hvordan disse er fordelt. Ved tildeling av ladeplass i første fase forplikter du deg til å bestille lader med montering fra vår leverandør i etableringsfasen. Prisen for dette ligger på ca. 15 tusen. Pristilbudet vi har fått på lader foruttsetter at det bestilles 32 ladere. Ved færre ladere og senere bestilling vil prisen bli noe høyere. Les videre for å komme til søknadsskjema

Les videre