Parkering ved VV80/BV2 ifm. graving

Gravefirmaet elektrikter har bestilt har ikke dukket opp som avtalt to ganger på rad. Det er nå forsøkt å bestille et annet firma på kort varsel, men vi vet ikke hvilke av de neste dagene dette blir. Vi har beregnet at det er nok at to biler på midten av rekkene må flyttes. Disse er varslet på telefon og vil få melding om når de kan parkere igjen

Spørsmål om radiator

Vi mottar mange spørsmål om radiator.

Varmen er slått på, men styres av følere ute. Dette vil ikke gi særlig utslag før det blir betydeligere kaldere ute enn det er nå. I Vetlandsveien 82 har det vært en lekasje, så det er midlertidig avsteng. Utbedres snarlig.

 

Komprimatorbil

Komprimatorbilen kommer Onsdag 17/10-2018

Den starter som vanlig i Vetlandsveien 78 og kjører gjennom borettslaget. Det er IKKE tillatt å sette ut gjenstander før kvelden i forveien og den enkelte må selv kaste på bilen! Overholdes ikke disse reglene vil vi ikke gjenta dette.

Fjernvarmen til radiator er nå slått på

På fredag ble fjernvarmen slått på. Det er viktig at radiator blir luftet om det er tydelige tegn til susing og eller bankelyder i den. Høyeste temperatur styres av føler utendørs. I starten vil den ikke være merkbar varm (ikke varmere enn hånden), men den vil fortsatt avgi varme. Mangler du luftenøkkel kan dette kjøpes på Jernia, Clas Olsen, mm