Søknad om midlertidig oppbevaring i fellesareal

Vi ønsker å presisere at det må foreligge særskilt god grunn for å få innvilget søknad om midlertidig oppbevaring i fellesareal. Eksempelvis fortsatt pågående arbeid fra Sansbygg, midlertidige rør og arbeid utført av borettslaget i boden og lignende. Manglende bodplass er ikke god nok grunn. Da foreslår vi at boden blir ryddet i forbindelse med komprimatorbil.

Hjul vil uansett bli kastet. Videre gjør vi oppmerksom på at de som får godkjent oppbevaring vil få en detaljert mal for merking og at ALT må merkes. De som utfører tømming vil få en liste på hvem dette gjelder. Så om du merker uren godkjennelse vil eiendeler bli kastet!

De som får innvilget oppbevaring får dette i et begrenset tidsrom. Er ikke eiendeler da fjernet vil de bli fakturert for arbeid og bortkjøring.

Fellesareal skal ikke brukes til bodplass og søppel av den enkelte. Opprettholdes ikke dette ser vi oss nødt til å øke felleskostnader for samtlige med et søppeltillegg for merkostnader dette medfører. Vi oppfordrer alle til å konfrontere og varsle styret om detaljer om det observeres beboere som tar seg til rette på andres bekostning

Komprimatorbil 25/4-19

Komprimatorbilen kommer 25/4-2019 – Se tidligere sak om eiendeler på fellesareal.

Den starter som vanlig i Vetlandsveien 78 og kjører gjennom borettslaget. Det er IKKE tillatt å sette ut gjenstander før kvelden i forveien og den enkelte må selv kaste på bilen! Overholdes ikke disse reglene vil vi ikke gjenta dette.

Eiendeler på fellesområder blir kastet

I forbindelse med komprimatorbil vil ALT som står lagret i fellesrom og bomberom bli kastet, med unntak av sykler, barnevogner og akebrett. Dette inkluderer også dekk og felger som lagres ulovlig!

De som har eiendeler lagret i fellesareal/bomberom som ikke ønsker dette kastet bes omgående ta kontakt med styret for  å søke om tidsbegrenset avtale og innen 5/4-19

Dette må merkes med lapp som inneholder Navn. Telefonnummer og dato: April 2018

Materiell som er merket uten godkjennelse fra styret vil bli kastet!

Komprimatorbil kommer 25/4-18, men arbeidet med å tømme kjeller og bomberom starter fra den 17/4-19

Ledige ladeplasser

Vi har fortsatt ledige ladeplasser. Går du å venter på EL-bil som er i bestilling vil vi anbefale om at du søker om ladeplass nå og ikke rett før bilen kommer. Disponerer du plass i dag vil du få bytte til plass med lader innen kort tid. Har du ikke plass i dag vil du havne i køen på lik linje med andre og må opparbeide deg rett på parkeringsplass først.