Utlevering av ruter

Det er opp til hver enkelt om de ønsker å ta i mot ny ruter nå. Det er fult mulig å gjøre dette på en måte som ivaretar smittevern. Er du i isolasjon/karantene forholder du deg til myndighetenes retningslinjer.

Det er ikke nødvendig å være i fysisk kontakt med de som leverer ruter og de trenger ikke komme inn til deg

Hent din gamle ruter, la modemet være. Gamle ledninger kan brukes videre. Be de sette boksen på trappen. Kutt opp boksen og løft ut ruteren. Arket som skal signeres kan legges på gulvet og signeres med egen penn.

Vask hender. Koble til den gamle strømledningen og kabel fra modem til WAN port. Ledning fra dekoder i en av de ledige LAN portene.

Anbefaler og skru av modem 1 min for deretter å skru på modem og ruter. Følg instruksjoner med SMS på medfølgende ark. Du får da tilsendt nettverksnavn og passord. https://www.telenor.no/privat/kundeservice/bredbandshjelp/utstyr/wifi-ruter/oppkobling/velg-kontakt/kabel/

 

Infobrev vedrørende oppussing av oppganger

Infobrev kan lastes ned ved å trykke her: Infobrev til beboere PDF

Brevet distribueres til samtlige postkasser i løpet av et par dager. Det vil bli levert til samtlige i 97 som er adressen man starter på. Videre fremdriftsplan blir publisert når de kan anta tidsbruk basert på tiden de bruker i 97. Rekkefølgen fremgår av infobrevet, med forbehold om endringer.

Samtykke til digital kommunikasjon

Styret har valgt å takke ja til å delta i kampanje hvor det sendes ut sms til de som allerede ikke har samtykket. Vi ber alle logge seg på OBOS og korrigerer kontaktinfo om dette er feil.

Over 177 000 boligeiere har allerede gitt sitt samtykket til digital kommunikasjon med styret og oss som forretningsfører – nå tar vi gjerne en ny SMS-kampanje for å få flere samtykker.

Dere i styret er vant til at kommunikasjonen med OBOS Eiendomsforvaltning AS er digital. Vi opplever en økende forventning fra eierne om å ta i bruk flere og bedre digitale tjenester. Vi ønsker derfor at den enkelte eier kan kommunisere papirløst med både styret i boligselskapet og OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Hva gjør vi?
Eiere i alle boligselskap som forvaltes av OBOS Eiendomsforvaltning AS vil i løpet av kort tid motta en SMS fra 1929. I denne ber OBOS Eiendomsforvaltning AS på vegne av boligselskapet om fullmakt til å kommunisere digitalt pr e-post eller via SMS med den enkelte eier. Informasjon det er ønskelig å sende elektronisk kan være årsrapport (innkalling til årsmøte), tredjepartsopplysninger (ligningsoppgaver), brev og fakturaer. Dette vil da kunne bli sendt pr e-post, samt at det åpnes opp for muligheten til enkelte varslinger på SMS.

Henvendelsen sendes kun til boligeiere som ikke tidligere har samtykket.

Den som gir sitt samtykke til digital kommunikasjon, kan når som helst trekke samtykket tilbake.

Hva gjør styret?
Vi ønsker at styret går ut med en oppfordring til eierne om å gi samtykke til digital kommunikasjon, slik at kommunikasjonsflyten blir forenklet og effektivisert.

SMS-kampanjen vil gjennomføres i løpet av uke 11 og 12.

Spørsmål?
Har du spørsmål, ta kontakt med OBOS på e-post: oef@obos.no

Tilvalg calling og låser

Leverandør av calling og låssystem har priset inn følgende tilvalg for den enkelte. Tilvalg betales direkte til leverandør. Bestillingsskjema for dette kommer etter hvert.

Vedrørende låser finnes det også mange andre alternativer du står fritt til å velge. Vårt budskap er at du bør vurdere å bytte låsen om sylinder og låskasse er gammel. Flere leiligheter har svært gamle låser og dette kan bli kostbart å skifte når du står låst ute med defekt lås. Uansett om du ønsker mekanisk nøkkel eller elektronisk lås oppfordrer vi til å vurdere en ny lås.

Det vil bli levert tre stykk nøkkelbrikker per leilighet (til hovedinngang, kjellere, vaskeri, sykkelskur). Ønskes det flere kan dette kjøpes av styret/vaktmester. Vi sjekker også opp priser på nøkkel i «kort-form» og treningsarmband for de som ønsker det. Detaljer om dette kommer vi tilbake til.

Calling innvendig svarpanel

Det leveres standard farge videopanel på 3,5 tommer til samtlige leiligheter uten ekstra kostnad. De som ønsker å oppgradere dette har mulighet til det. I desember kommer det en oppgradering av versjonen de har på 7 tommer. Den vil ha WIFI og vil gi mulighet for overføring av ringeklokken til app/mobil, samt muligheten til å åpne oppgangsdøren fra mobil. Da dette panelet ikke er kommet ennå vil det i mellomtiden bli montert et enkelt svarapparat uten bilde, men byttes til det nye apparatet når det kommer i desember.

Uansett valg av panel må det påregnes flekkmaling/utbedring etter gammelt apparat, av den enkelte.

Pris: 4051,- (Gjelder kun ved bestilling før arbeidet utføres, da det gjøres fradrag fra prisen på apparatet i prosjektet som egentlig skal leveres standard.)

Bilde av panelet som leveres standard, uten ekstra kostnad. Den oppgraderte modellen har ikke kommet ennå, men skal være på 7 tommer.

Standard Aiphone Panel inne 3,5

Lås til leilighetsdør

Dersom det ønskes en brikkelås som kan åpnes med samme brikke som oppgangsdørene vil det tilbys Salto elektronisk langskilt. Man kan velge en modell hvor man beholder sin gamle leilighetsnøkkel som integreres i låsen. Dette blir da en nødløsning om elektronikken mot formodning skulle svikte. (Vaktmester eller styret vil uansett ha en nødløsning for å gi strøm fra yttersiden om det skulle være batteritomt).

Alternativet til brikkelås er en modell fra Danalock. Dette er en appstyrt elektronisk motorlås. Denne bruker ikke brikke, kun app. Mulighet til å gi nøkkeltilgang til egen inngangsdør til familie, hjemmehjelp m.m.

SaltoS9459: Pris: 5900 inkl. MVA ferdig montert. Inkl. skifte til smekklåskasse, dekkskilt og monteringsarbeid.

Danalock V3. Pris: 3125,- inkl. MVA ferdig montert.

(Anbefales ikke om du har gammel låsekasse som også burde byttes, da dette er en vrider som monteres utenpå låsen. I så fall bør låsekassen byttes i tillegg).

Utenom prosjektet står den enkelte uansett fritt til å bytte lås til egen inngangsdør. Dette går inn under andelseiers plikter til vedlikehold. Enkelte leiligheter har som tidligere nevnt svært gamle lånekasser hvor hele systemet må byttes om noe går i stykker. Der disse gamle låsene finnes anbefaler styret at dette blir byttet. Går dette i stykker på kveld/natt er det kostbart å få dette utført av låsesmed.

 

 

Oppussing av oppganger

Varsel om oppstart av arbeider: Jf. vedtak på GF 2019 skal vi pusse opp oppganger. Prosjektet innbefatter overflatebehandling av oppganger, slip og overflatebehandling av terazzogulv (reperasjoner der det er nødvendig), nye branndører til kjellere, nye inngangsdører, nytt callinganlegg og nytt låssystem (med brikke).

Arbeidene med overflatebehandling starter allerede mandag 16/3. I utgangspunktet ser vi for oss at hele prosjektet er ferdig før fellesferien, men pga. usikkerhet med omfang i forbindelse med gulvreparasjoner er det noe usikkert. Samtlige oppganger skal være ferdige senest før høsten.

Når vi har landet på leverandør av låssystem vil det også komme noen opsjoner til den enkelte: Tilvalg på innvendig calling panel med overføring til app/mobil og mulighet til åpning, samt utskiftning av lås som kan samsvare med brikke til fellesdører. Styret har tidligere varslet at enkelte dørlåser til leilighetsdører er svært gamle. Det kan derfor være en idé å vurdere utskiftning av dette, da utrykning og reparasjoner på vakttid er svært kostbart. (Uansett leverandør og type anbefaler vi fortsatt at disse byttes av den enkelte). Dette er tilvalg som vil måtte betales av den enkelte. Nøyaktige detaljer og priser vil komme når leverandør av dette er valgt.

Oppganger vil bli malt i en nøytral lys farge. Det vil ikke være rom for individuelle tilpassinger. Gardiner i oppgangen, bilder og lignende må fjernes og skal ikke henges opp igjen etter renovering.

Vi ber om at alle private bilder, gardiner og lingende i oppgangen blir fjernet før mandag 9/3. Etter dette vil det bli kastet. Når det er varslet oppstart av den enkelte oppgang skal ingen private eiendeler befinne seg i oppgangen.

Det er foreløpig usikkert hvor vi starter, men dette vil bli varslet fortløpende og vi vil komme med en omtrentlig fremdriftsplan. Vi er nødt til å prioritere oppstart i de oppgangene hvor det er defekte callinganlegg eller store problemer med dører, slik at vi slipper unødvendige ekstra kostnader på å utbedre dette først.

Skillevegger og balkonger

Skillevegger: Det har vært et tilfelle hvor en skillevegg har blåst ned i forbindelse med sterk vind den siste uken. Vi ber derfor alle ta en kontroll på skilleveggen/glassruten som er på balkongen for å forsikre seg om at den ikke er løs. Feil meldes Oppsal Vaktmestersentral.

Balkonger: Det har også vært et tilfelle hvor det ble oppdaget sprekk i feste til en balkong. Denne balkongen er utbedret. På bakgrunn av dette er nå alle balkonger kontrollert. Det er ikke funnet flere feil.

 

Kjellerarbeid Løypeveien

Det er hengt opp oppslag om at kjellerboder må tømmes i forbindelse med malerarbeid i kjeller. Vi har blitt kontaktet av flere og har bedt vaktmester henge opp nytt oppslag som forklarer saken.

Dette er ikke arbeid som er bestilt. Det er ikke styret som har hengt opp oppslaget. Det skal ikke utføres noe arbeid før man vet hva som har forårsaket vannlekkasjen. Styret er ikke fornøyd med at et firma har hengt opp oppslag som er skrevet på en slik måte at det fremstår som skriv fra styret. Ordlyden i skrivet er også noe vi tar avstand fra.

Forøvrig er styret også kontaktet om at noen ringer på dørene i Løypeveien og hevder det skal utføres elektrisk arbeid på kveldstid. Dette er ikke riktig. Det er ingen grunn til å slippe de inn! De som utfører arbeid for borettslaget blir gitt tilgang.

Utlevering av nye wifi routere

Det vil bli utlevert og installert nye routere til samtlige leiligheter. Arbeidet skal starte 9/3 og pågår 2-3 uker. Dører vil bli merket med dato og tidspunkt. Varsel blir hengt opp ca. en uke i forveien
Samtlige andeler plikter å ta i mot utstyret. Har du installert annet utstyr eller ikke ønsker dette montert skal du allikevel ta det i mot, da det følger leiligheten ved salg. De siste årene har det vært et problem ved salg at andelseier enten har tatt utstyret med seg eller kastet det. Dette vil medføre erstatningsansvar fra nå.

Dersom oppgitt tidspunkt ikke passer vil det være opplyst på lappen som henges opp hvordan man avtaler nytt tidspunkt. Det er varslet at oppslag blir opphengt fra i morgen og fremover.