Aktivitet fra utenforstående i borettslaget ifm komprimatorbil

i forbindelse med at det er satt ut avfall tiltrekker det seg ofte fremmede. At noen ønsker å gjenbruke gjenstander er bare fint. Men atferden enkelte har vist når har lusket rundt i mørket med lommelykt for å se på avfallet, blant parkerte biler og sykler har vekket oppmerksomhet. I den forbindelse er politiet varslet om personene og bilen de kjører.

Så om noe skulle skje i løpet av natten i forbindelse med tyveri eller innbrudd er det viktig at dette blir anmeldt og bedt knyttet opp til innmeldte bekymringsmelding.