Generalforsamlinger

Årsmøte innkalling regnskapsår 2020

Protokoll årsmøte regnskapsår 2020

Årsmøte innkalling regnskapsår 2019

Protokoll årsmøte regnskapsår 2019

Årsmøte innkalling regnskapsår 2018

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2018

Årsmøte innkalling regnskapsår 2017

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2017

Innkalling Ekstraordinær generalforsamling 2017

Protokoll Ekstraordinær generalforsamling 2017

Årsmøte innkalling regnskapsår 2016

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2016

Årsmøte innkalling regnskapsår 2015

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2015

Innkalling Ekstraordinær generalforsamling 2015

Protokoll Ekstraordinær generalforsamling 2015

Årsmøte innkalling regnskapsår 2014

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2014

Årsmøte innkalling regnskapsår 2013

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2013

Årsmøte innkalling regnskapsår 2012

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2012

Innkalling Ekstraordinær generalforsamling 2012

Protokoll Ekstraordinær generalforsamling 2012

Årsmøte innkalling regnskapsår 2011

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2011

Innkalling Ekstraordinær generalforsamling 2011

Protokoll Ekstraordinær generalforsamling 2011

Årsmøte innkalling regnskapsår 2010

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2010

Årsmøte innkalling regnskapsår 2009

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2009

Årsmøte innkalling regnskapsår 2008

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2008

Innkalling Ekstraordinær generalforsamling Mars 2008

Protokoll Ekstraordinær generalforsamling Mars 2008

Innkalling Ekstraordinær generalforsamling Sept 2008

Protokoll Ekstraordinær generalforsamling Sept 2008

Årsmøte innkalling regnskapsår 2007

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2007

Årsmøte innkalling regnskapsår 2006

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2006

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2005

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2004

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2003

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2002

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2001

Protokoll Årsmøte regnskapsår 2000

Protokoll Årsmøte regnskapsår 1999