Bruk av vaskemaskin og andre støyende aktiviteter på natt.

Vi henstiller alle beboere til å overholde reglene for at det skal være stille/ro i mellom kl 22.00 og 07.00.

«Det skal være alminnelig ro i leilighetene og fellesarealene mellom kl. 22:00 og kl. 07:00. Helligdagsfreden skal respekteres.
Musikkøvelser, snekring og banking eller annen sjenerende støy er ikke tillatt på søndager og helligdager, lørdager etter kl. 17:00 og hverdager etter kl. 20:00.»

Vask og sentrifugering genererer vibrasjoner i blokken som brer seg gjennom hele blokken og kan sjenere andre naboer.

Avstengning av avfallscontainere / Parkering foran avfallscontainere

Det er store problemer med vanninntrenging i to avfallscontainere (Mellom Bjartveien 1c og Vetlandsveien 80 / Vetlandsveien 93 mot Løypeveien). Vi har gjentatte ganger måtte suge bunnen tom for vann. Renovasjonsetaten vil nå ikke lenger tømme disse pga. fare for at isblokker løsner.

I morgen 28/1 er det ordinær tømming av containere. Nevnte to vil bli tømt og deretter avstengt. De vil bli fysisk løftet bort i løpet av morgendagen, så det er viktig at ingen kaster avfall i disse etter de er sperret. Vi henstiller til bruk av andre containere i borettslaget.

Arbeidet starter i morgen med tining av bakken gjennom helgen, før jobb med å heve de blir påbegynt neste uke.

Vi er også gjort kjent med at enkelte containere ikke blir tømt da det står biler foran og sperrer for tømming. Dette gjelder spesielt Vetlandsveien 87. Enkeltbeboere, vaktmestersentralen og oss har vært i kontakt med Bymiljøetaten for skilting av parkeringsforbud på den ene siden av veien. Men det virker som dette drøyer. Det har ikke vært noe parkeringsforbud på siden ved renseriet fra Løypeveien og opp mot Bjartveien tidligere, men etablert praksis har vært at man parkerer på motsatt side. Mulig årsak til parkering på begge sider nå er trolig avstengte p-plasser andre steder i Vetlandsveien. Dersom det en dag skulle vært flere biler som stod lovlig parkert på begge sider og bussen ble hindret er det mulig det vil komme raske tiltak på dette stedet. Men per nå har ikke ønskene om endret skilting blitt tatt til følge.

Parkering og snøbelagt merking

Flere opplever at det er vanskelig å parkere da nabobilen står utenfor tildelt plass. Enkelte opplever å bli «oppspist» fra begge sider, slik at de ikke kommer inn med egen bil.

Som en grunnregel er stolpe til motorvarmer stort sett plassert på merkestreken. Så dette kan brukes som en tommelfingerregel.

Vi ber alle vise oppmerksomhet for dette da de parkerer, så naboen slipper å komme hjem til en plass som er for liten til egen bil.

Avfall

Renovasjonsetaten har oversendt klage på manglende/feilsortering. Byggavfall skal IKKE kastes i avfallscontainere. Dette medfører at container ikke blir tømt og borettslaget mottar bøter. Videre benyttes fellesareal til oppbevaring av byggavfall uten at dette er varslet eller forespurt styret.

Borettslaget har tilhenger til utlån. Denne kan lånes hos Oppsal vaktmestersentral. Det kan både leveres på Ryen, Klemetsrud og Haraldrud gjenbruksstasjon. Sistnevnte anbefales da de har minst begrensning på mottak av type avfall.

Problemer med mail

Det kan se ut som det er noen problemer med «styremail» løsningen når vi svarer fra mobil. Eposter som er besvart av oss fra mobil ser ikke ut til å komme frem, selv om de står som sendt hos oss. Dersom du har sendt epost du ikke har fått svar på, vennligst send på nytt. Ikke nødvendig om det gjelder vaskeriet, da disse mailene er samlet for seg selv og vil bli besvart ved gjennomgang med leverandør.

Assistanse til å fylle på vaskebrikke

Da vaktmestersentralen ikke har kapasitet til å fylle på vaskebrikke, kan rep. fra styret være tilgjengelig på styrekontoret følgende tidspunkt. Vennligst send mail til vetlandsveien (at) styrerommet.no eller kommenter på Facebook dersom du har behov for at vi stiller

Onsdag: 13:00-13:45

Torsdag: 19:00-19:30