Tilvalg calling og låser

Leverandør av calling og låssystem har priset inn følgende tilvalg for den enkelte. Tilvalg betales direkte til leverandør. Bestillingsskjema for dette kommer etter hvert.

Vedrørende låser finnes det også mange andre alternativer du står fritt til å velge. Vårt budskap er at du bør vurdere å bytte låsen om sylinder og låskasse er gammel. Flere leiligheter har svært gamle låser og dette kan bli kostbart å skifte når du står låst ute med defekt lås. Uansett om du ønsker mekanisk nøkkel eller elektronisk lås oppfordrer vi til å vurdere en ny lås.

Det vil bli levert tre stykk nøkkelbrikker per leilighet (til hovedinngang, kjellere, vaskeri, sykkelskur). Ønskes det flere kan dette kjøpes av styret/vaktmester. Vi sjekker også opp priser på nøkkel i «kort-form» og treningsarmband for de som ønsker det. Detaljer om dette kommer vi tilbake til.

Calling innvendig svarpanel

Det leveres standard farge videopanel på 3,5 tommer til samtlige leiligheter uten ekstra kostnad. De som ønsker å oppgradere dette har mulighet til det. I desember kommer det en oppgradering av versjonen de har på 7 tommer. Den vil ha WIFI og vil gi mulighet for overføring av ringeklokken til app/mobil, samt muligheten til å åpne oppgangsdøren fra mobil. Da dette panelet ikke er kommet ennå vil det i mellomtiden bli montert et enkelt svarapparat uten bilde, men byttes til det nye apparatet når det kommer i desember.

Uansett valg av panel må det påregnes flekkmaling/utbedring etter gammelt apparat, av den enkelte.

Pris: 4051,- (Gjelder kun ved bestilling før arbeidet utføres, da det gjøres fradrag fra prisen på apparatet i prosjektet som egentlig skal leveres standard.)

Bilde av panelet som leveres standard, uten ekstra kostnad. Den oppgraderte modellen har ikke kommet ennå, men skal være på 7 tommer.

Standard Aiphone Panel inne 3,5

Lås til leilighetsdør

Dersom det ønskes en brikkelås som kan åpnes med samme brikke som oppgangsdørene vil det tilbys Salto elektronisk langskilt. Man kan velge en modell hvor man beholder sin gamle leilighetsnøkkel som integreres i låsen. Dette blir da en nødløsning om elektronikken mot formodning skulle svikte. (Vaktmester eller styret vil uansett ha en nødløsning for å gi strøm fra yttersiden om det skulle være batteritomt).

Alternativet til brikkelås er en modell fra Danalock. Dette er en appstyrt elektronisk motorlås. Denne bruker ikke brikke, kun app. Mulighet til å gi nøkkeltilgang til egen inngangsdør til familie, hjemmehjelp m.m.

SaltoS9459: Pris: 5900 inkl. MVA ferdig montert. Inkl. skifte til smekklåskasse, dekkskilt og monteringsarbeid.

Danalock V3. Pris: 3125,- inkl. MVA ferdig montert.

(Anbefales ikke om du har gammel låsekasse som også burde byttes, da dette er en vrider som monteres utenpå låsen. I så fall bør låsekassen byttes i tillegg).

Utenom prosjektet står den enkelte uansett fritt til å bytte lås til egen inngangsdør. Dette går inn under andelseiers plikter til vedlikehold. Enkelte leiligheter har som tidligere nevnt svært gamle lånekasser hvor hele systemet må byttes om noe går i stykker. Der disse gamle låsene finnes anbefaler styret at dette blir byttet. Går dette i stykker på kveld/natt er det kostbart å få dette utført av låsesmed.