Bruksanvisning vaskeri

For å laste ned bruksanvisning til vaskeriet trykk her: Bruksanvinsing vaskeri

Vaskesystemet settes trolig i bruk fredag, så dersom du skal vaske i helgen bør du forsikre deg om at du fortsatt har den blå brikken. Les denne gjerne av på maskinen på forhånd, så du er sikker på at du tastet rett leilighetsnummer på påloggingen.

Påfylling av vaskebrikken gjøres via link på Vetlandsveien.no http://www.vetlandsveien.no/vaskeri/

Brukernavn: leilighetsnummer Første gangs passord 1234.

Se vedlagt bruksanvisning for ytterligere info.

 

Bruksanvisningen sier oppstart fredag. Dette er utsatt til mandag 12/10.

Gamle vaskekort med saldo kan leveres vaktmestersentralen og krediteres nytt system. Frist for dette er ut oktober.

Fjernvarmen er nå påslått

(Oppdattering 2/9: Grunnet målinger vannmengde på vegne av Hafslund er det gjort endringer i innstillinger. Dette medførte høye temperaturer med fare for skolding. Så annlegget er midlertidig avslått inntil de er justert korrekt)

Fjernvarmen er påslått. Temperaturfølere ute vil medføre at de ikke vil være merkbar varme om det er varmt ute. Før det blir kulde ute vil de også føles kjølige og du tar på de med hånden, da de vil ha en lavere temperwtur enn kroppstemperaturen. De vil fortsatt avgi strålevarme.

Om det er problemer og dere kjenner de er iskalde når temperaturen faller ytterlige, kontaktes vaktmestersentralen.

Bestillingsskjema for ekstra nøkkelbrikker

Her finner dere bestillingsskjema for ekstra nøkkelbrikker. Bestillingsskjema ekstra nøkkelbrikke

Korrekt leilighetsnummer MÅ oppgis på skjemaet. Ikke H-nummer eller andelsnummer. (Der det er montert calling vil leilighetsnummeret stå før navnet).

Det utlveres 3 stykk brikker kostnadsfritt. Disse leveres fortløpende i sammenheng med dato for skifte av callinganlegg. Ytterligere nøkler koster 100,-/stk. Vi har svarte brikker (som utlevert), kort (i bankortstørrelse) og elastiske armbånd i noen ulike farger.

Alle utlverte brikker vil fungere på egen inngang (blokker med svalgang vil det fungere på oppgangsdøren i nabooppgang, i tilfelle feil. Slik at svalgang kan benyttes), egen kjeller og vognrom tilhørende oppgangen, sykkelskur og vaskeri.

Blå brikke vil fungere på det nye vaskesystemet som kommer i vaskeriet. Den fungerer også som normalt på låser du skal ha tilgang til.

De som har bestilt Saltolås får tilgang til denne på alle brikkene sine.

Varsel om ordinær generalforsamling 2020

Slik situasjonen er per i dag har styret valgt å avholde generalforsamling torsdag 18.06.2020 i Oppsal Samfunnshus. Innkalling og papirer kommer. De som har samtykket til elektronisk kommunikasjon vil få dette tilsendt på epost.

27. mai ble koronaforskriften opphevet. Det finnes p.t. ikke hjemmel for å avholde annet enn fysisk gf. Den største salen på samfunnshuset er tilrettelagt for inntil 50 pers hvor smittevern er ivaretetatt. Dersom det ikke åpnes for et større antall fra 15.06., er det dette vi må forholde oss til.

Antallet husstander som har vært representert de siste årene har vært +/- 50.
Vedtekter for Vetlandsveien brl sier følgende:
9-5 Møterett
Alle andelseiere har rett til a møte på generalforsamlingen med forslags, – tale- og stemmerett. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand og eventuelle leiere har rett til a å være til stede og til a uttale seg.

Styret ber likevel om at det i år kun møter maks en person fra hver husstand, og vil vurdere ferdig utfylte stemmeblanketter som kan leveres i styrepostkassen, eller at de som føler at de ikke må gå på gf gir sin fullmakt til en nabo

Dersom du har et behov for å stille flere ber vi dere ta kontakt med styret på forhånd.

Komprimatorbil

Onsdag 3. juni lommer det komprimatorbil. Den starter ved 78 kl 17:00 og kjører nedover.

Du må selv kaste på bilen og det skal kun settes ut søppel fra dagen i forveien.

Det skal ikke kastes bildekk, oljeprodukter, maling og andre typer spesialavfall.

De som har hensatt avfallet sitt i fellesarealer skal tømme dette nå og vi gjentar at det ikke skal oppbevares annet enn sykler i fellesarealer.

Fremdriftsplan lås/calling – Korrigert versjon

Fremdriftsplanen for skifte av calling og låser på fellesdører kan lastes ned her: Fremdriftsplan lås calling

Det trengs tilgang til leilighet for montering av svarpanel og evt. skifte av lås for de som har bestilt dette.

Det forsøkes å bytte lås hos de som har bestilt dette til leilighetsdør samtidig som svarpanelet til callingen blir byttet. Dersom det skulle bli knapp tid til å skifte alle i oppgangen samme dag vil felleslåser og calling prioriteres så fremdriftsplanen overholdes.

Automatikk-Service foretrekker at det betales for bestilt lås med kort, da dette monteres. De har med seg kort terminal. Spørsmål om betaling rettes direkte til Automatikk-Service.

Nøkkelbrikker utleveres fortløpende. Der det skal monteres brikkelås på leilighet må andelseier eller registrert leietaker legitimere seg for å få utlevert brikke.

Minner om at Automatikk-Service ønsker at beboer trekker seg tilbake etter å ha åpnet døren. Samt holder seg på avstand når monterer calling panel.

Tidspunkt for Generalforsamling

Grunnet smittevernråd har vi ikke fått avholdt dette som planlagt i mai. Nå som det åpnes gradvis for arrangementer håper vi at det skal bli mulig å få avholdt dette de første ukene i juni. Tidligere protokoller for ordinære GF viser at vi i snitt er 50 deltakere, pluss minus. Vi vil i år oppfordre alle til å kun stille en representant, og de andeler som ikke har et sterkt ønske om å selv delta til å gi fullmakt til andre. På den måten kan vi holde antallet deltakere begrenset, samtidig som andelene er representert med eventuell fullmakt. Vi vurderer også muligheten til å avholde møtet utendørs, slik at avstand blir større og eventuell smittefare reduseres ytterlige.

Innkalling vil bli sendt så snart vi er klar for gjennomføring og vet dato. De som har samtykket til elektronisk kommunikasjon vil motta denne på epost.

Blomster ved oppgang

Praksisen med utlån av Plantasjenkort er avviklet. Hver oppgang kan kjøpe blomster til vår/sommersesong for 500,- Dette er tiltenkt allerede etablerte blomsterkasser og krukker. Det skal ikke etableres nye blomsterbed eller plantes busker/trær.
Utlegg inntil 500,-/oppgang tilbakebetales etter levering av kvittering til styret.

Det anbefales at den som ønsker å gjøre eventuelt innkjøp henger opp en lapp og ber om forslag til hva oppgangen ønsker, slik at alle kan ytre et ønske.

Komprimatorbil er avlyst

Som det står i nyhetsbrevet er komprimatorbilen avlyst grunnet hensyn til smittevern. De fleste borettslag har avlyst dette. Men det er viktig at ingen setter ut søppel selv om dere ser det blir gjort i et annet borettslag.

Videre må enkelte oppganger ta seg sammen og slutte å fylle fellesarealer i kjelleren. I enkelte oppganger er dette et stort problem. Der vi identifiserer hvem det er blir disse direkte fakturert. Der dette ikke er mulig ser vi oss nødt til å sende faktura til hele oppgangen om ingen kan påvise hvem som til stadighet fyller kjelleren med søppel.

Vi er interessert i anonyme tips om dere vet hvem som til stadighet bryter reglene på dette punktet. Uavhengig av komprimatorbil eller ikke er det IKKE tillatt å lagre søppel i fellesarealer. Selv i påvente av komprimatorbil

Fremdriftsplan oppgangsdører, calling og låser + Smittevern

Last ned fremdriftsplan for utskiftning av oppgangsdører, låser, callinganlegg/tablå i leilighet ved å klikke på teksten under.

Fremdriftsplan dører og calling

Automatikk-Service planlegger å gjøre sin jobb med calling og låser fortløpende som dører nede skiftes. De er opptatt av smittevern både for egne ansatte og kunde og er kommet med følgende plan/tiltak for å ivareta dette.

Angående montering av svarapparat for calling i deres leilihget:

Det skal være trygt å få besøk av montører fra Automatikk-Service AS. Ved service og installasjon hos våre kunder har vi følgende rutine for å forhindre spredning av smitte:

  1. Vi venter med å komme inn til kunden har åpnet døra og fått trukket seg tilbake. Vi holder minst 2 meters avstand innendørs, og ber kundene om å gjøre det samme.
  2. Vi benytter hansker i arbeidet, som skiftes fortløpende etter hver leilighet.
  3. Etter endt arbeid desinfiserer vi både montert utstyr, dørhandtak og lås, og eventuelt annet vi har vært i kontakt med.

NB! Dersom kunde er smittet av Korona eller i karantene, ber vi om at det gis beskjed, så et senere tidspunkt kan avtales for installasjonen. Dette gjør vi uten tilleggskostnad.