Parkering og snøbelagt merking

Flere opplever at det er vanskelig å parkere da nabobilen står utenfor tildelt plass. Enkelte opplever å bli «oppspist» fra begge sider, slik at de ikke kommer inn med egen bil.

Som en grunnregel er stolpe til motorvarmer stort sett plassert på merkestreken. Så dette kan brukes som en tommelfingerregel.

Vi ber alle vise oppmerksomhet for dette da de parkerer, så naboen slipper å komme hjem til en plass som er for liten til egen bil.

Tilhenger utlån

Avtale om lån av tilhenger, henting og levering av nøkler/vognkort må nå gjøres direkte til Oppsal Vaktmestersentral (OVS). Dette må avtales i åpningstid. Vår henger har fått permanent midlertidig p-tillatelse hos p-selskapet. Benytter du privat henger må det fortsatt innhentes tillatelse for denne. Det gjøres også hos OVS. Tilhenger skal ikke stå til hinder foran blokken, eller parkeres på gresset. Oppdages det feil på henger ber vi dette meldes til OVS så vi får det utbedret.

Parkeringskontroll

Styret har sagt opp avtalen med p-selskapet vi benyttet, grunnet useriøs opptreden. Det er inngått ny avtale med VestPark. Nye skilter vil bli montert i løpet av uken. Bestemmelsene i parkeringsbestemmelsene, som er et vedlegg til Husordensregler i Vetlandsveien brl. er gjeldene. Parkering utenfor oppmerket plass og parkering på merket plass uten avtale vil bli håndhevet i henhold til skilting.

Parkering på stikkvei inntil bygning, utenfor anvist plass for parkering og øvrige områder, som ikke er regulert for parkering og lignende, er ikke tillatt.

Det er imidlertid tillatt med stans for synlig av- /pålessing i inntil 20 minutter. Ved behov for stans utover 20 minutter (håndverkere, ved flytting mv.), må det innhentes midlertidig parkeringsbevis fra Oppsal vaktmestersentral i åpningstiden. Ved prekære behov utover dette må tillatelse innhentes fra styret, før parkering iverksettes.

Midlertidig parkeringsbevis skal i forkant av parkeringen plasseres godt synlig i kjøretøyets frontrute.

  • Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser etter avtale.
  • Parkering av lastebil, tilhengerredsnkap, campingvogn og bobil er forbudt.
  • Kjøretøy som står på oppmerket plass skal til enhver tid være i forskriftsmessig kjørbar stand.
  • Håndverkere du benytter må også må innhente midlertidig p-bevis.

Elbilladere

Første parti med ladere vi kjøpte i forbindelse med etableringen er nå tildelt brukere. Vi har derfor bestilt inn et siste parti med ladere for å oppnå fordelaktig pris. Laderne vi kjøpte i første runde har kostet 14200,-. På grunn av prisvekst og dårlig kronekurs har siste partiet en pris på 16850,- nå to år senere. Denne prisen er allerede forhandlet ned til dette.

Prisen på lader kan ikke direkte sammenlignes med pris for å montere en enkeltstående lader på en privat garasjevegg. Ut over standard leveres laderen også med RFID brakett, samt manuell strømmåler. Prisen inkluderer overstående samt montering og programmering inn på vårt felles anlegg. Laderen kan uavhengig av dette forskriftsmessig nedmonteres av elektriker og monteres privat om du skal flytte, uten bruk av styringssystem. Videresalg til nye bruker vil også være mulig, men styret tar ikke ansvar for salgssum eller garanti for dette.

Det er nå siste mulighet til å bestille ladere med mindre noen som har ladeplass senere flytter.

  1. Disponerer du plass i borettslaget i dag vil vi kunne flytte deg til ladeplass etter førstemann til mølla prinsippet.
  2. Disponerer du ikke plass må du søke om plass og kvalifisere deg til parkeringsplass I første omgang. Det er vanskelig å uttale seg om nye søkere vil kunne få lader fra det siste partiet. Det avhenger av hvor mange som allerede har plass som søker nå.
  3. Har du parkeringsplass eller har sendt søknad om nytildeling av parkeringsplass med lader, uten å ha blitt kontaktet; vennligst send styret en mail snarest så vi kan sjekke opp mailboksen om det kan ha skjedd en feil. (Det er registrert noen få på ventelisten for p-plass som også ønsker lader).

Venter du ny elbil i eksempelvis april bør du søke nå og ikke vente til dagen i forveien. Se pkt. 1 over; Da vil vi flytte deg til en ladeplass og selge deg en lader fra dette partiet.

Faktura for lader kommer fra OBOS.

Kabel til motorvarmer skal ikke bli hengende igjen

Det er ikke tillatt å la kabelen til motorvarmer bli hengende fra motorvarmerstsolpen når du kjører. Kabler som ligger på bakken eller er surret rundt stolpen vil bli fjernet.

Parkeringsbestemmelser for Vetlandsveien Borettslag:

  1. Det er strengt forbudt å la ledningen henge igjen i strømuttaket når den ikke er koblet til bilen.
  2. Ved gjentagelse av dette medfører dette tap av parkeringsplassen.

Parkeringsgebyr

Vi har sagt opp avtalen med P-service AS. De er allikevel observert i borettslaget i dag. Om noen har mottatt gebyr fra P-Service som firma, de siste to uker ber vi dere sende en mail til styret.

MC parkering i sykkelskur er forbudt

Det er forbudt å parkere MC, scooter, moped og lignende motoriserte kjøretøy i sykkelskur. Det vil henges opp forbudsskilt på begge skur i dag. Fra og med mandag 13/5-19 vil motoriserte kjøretøy parkert i sykkelskur borttaues for eiers regning og risiko.

Det skal kun parkeres på egen biloppstillingsplass eller MC parkering (for MC kjøretøy). Er ikke dette mulig skal gateparkering benyttes.

Ledige ladeplasser

Vi har fortsatt ledige ladeplasser. Går du å venter på EL-bil som er i bestilling vil vi anbefale om at du søker om ladeplass nå og ikke rett før bilen kommer. Disponerer du plass i dag vil du få bytte til plass med lader innen kort tid. Har du ikke plass i dag vil du havne i køen på lik linje med andre og må opparbeide deg rett på parkeringsplass først.