Bestillingsskjema for ekstra nøkkelbrikker

Her finner dere bestillingsskjema for ekstra nøkkelbrikker. Bestillingsskjema ekstra nøkkelbrikke

Korrekt leilighetsnummer MÅ oppgis på skjemaet. Ikke H-nummer eller andelsnummer. (Der det er montert calling vil leilighetsnummeret stå før navnet).

Det utlveres 3 stykk brikker kostnadsfritt. Disse leveres fortløpende i sammenheng med dato for skifte av callinganlegg. Ytterligere nøkler koster 100,-/stk. Vi har svarte brikker (som utlevert), kort (i bankortstørrelse) og elastiske armbånd i noen ulike farger.

Alle utlverte brikker vil fungere på egen inngang (blokker med svalgang vil det fungere på oppgangsdøren i nabooppgang, i tilfelle feil. Slik at svalgang kan benyttes), egen kjeller og vognrom tilhørende oppgangen, sykkelskur og vaskeri.

Blå brikke vil fungere på det nye vaskesystemet som kommer i vaskeriet. Den fungerer også som normalt på låser du skal ha tilgang til.

De som har bestilt Saltolås får tilgang til denne på alle brikkene sine.

Fremdriftsplan lås/calling – Korrigert versjon

Fremdriftsplanen for skifte av calling og låser på fellesdører kan lastes ned her: Fremdriftsplan lås calling

Det trengs tilgang til leilighet for montering av svarpanel og evt. skifte av lås for de som har bestilt dette.

Det forsøkes å bytte lås hos de som har bestilt dette til leilighetsdør samtidig som svarpanelet til callingen blir byttet. Dersom det skulle bli knapp tid til å skifte alle i oppgangen samme dag vil felleslåser og calling prioriteres så fremdriftsplanen overholdes.

Automatikk-Service foretrekker at det betales for bestilt lås med kort, da dette monteres. De har med seg kort terminal. Spørsmål om betaling rettes direkte til Automatikk-Service.

Nøkkelbrikker utleveres fortløpende. Der det skal monteres brikkelås på leilighet må andelseier eller registrert leietaker legitimere seg for å få utlevert brikke.

Minner om at Automatikk-Service ønsker at beboer trekker seg tilbake etter å ha åpnet døren. Samt holder seg på avstand når monterer calling panel.

Fremdriftsplan oppgangsdører, calling og låser + Smittevern

Last ned fremdriftsplan for utskiftning av oppgangsdører, låser, callinganlegg/tablå i leilighet ved å klikke på teksten under.

Fremdriftsplan dører og calling

Automatikk-Service planlegger å gjøre sin jobb med calling og låser fortløpende som dører nede skiftes. De er opptatt av smittevern både for egne ansatte og kunde og er kommet med følgende plan/tiltak for å ivareta dette.

Angående montering av svarapparat for calling i deres leilihget:

Det skal være trygt å få besøk av montører fra Automatikk-Service AS. Ved service og installasjon hos våre kunder har vi følgende rutine for å forhindre spredning av smitte:

  1. Vi venter med å komme inn til kunden har åpnet døra og fått trukket seg tilbake. Vi holder minst 2 meters avstand innendørs, og ber kundene om å gjøre det samme.
  2. Vi benytter hansker i arbeidet, som skiftes fortløpende etter hver leilighet.
  3. Etter endt arbeid desinfiserer vi både montert utstyr, dørhandtak og lås, og eventuelt annet vi har vært i kontakt med.

NB! Dersom kunde er smittet av Korona eller i karantene, ber vi om at det gis beskjed, så et senere tidspunkt kan avtales for installasjonen. Dette gjør vi uten tilleggskostnad.

Oppdatert fremdriftsplan oppganger

Fremdriftsplanen kan lastes ned her. Fremdriftsplan oppganger

Vi setter opp varsel på alle oppganger ca. en uke før oppstart av ulike arbeider. Flere oppganger er allerede overflatebehandlet. Gulv, dører og calling vil tas fortløpende på disse stedene i henhold til plan.

Oransje er maler arbeider
Grønn er montering av kjeller dører
Lilla er behandling av terazzogulv

Ferdigstillelse av arbeidene planlegges i uke 38. Men med tanke på korona situasjonen har vi allerede fått indikasjon/ varsel fra leverandører om forsinkelse av vareleveranser.Dette kan imidlertid endre seg underveis når vi alle vet noe mer.

Det er litt utfordrende for oss å få lagt den ut oversiktlig plan i annet format enn Excell, samme gjelder printing. Beklager dette. (Om noen klarer å lage den i en oversiktlig PDF, uten mikroskopisk skrift eller mange sider mottar vi gjerne denne på mail 🙂

Infobrev vedrørende oppussing av oppganger

Infobrev kan lastes ned ved å trykke her: Infobrev til beboere PDF

Brevet distribueres til samtlige postkasser i løpet av et par dager. Det vil bli levert til samtlige i 97 som er adressen man starter på. Videre fremdriftsplan blir publisert når de kan anta tidsbruk basert på tiden de bruker i 97. Rekkefølgen fremgår av infobrevet, med forbehold om endringer.