Det kan parkeres igjen forran VV80/BV2

Arbeidet med ladestasjoner har startet og utbedring av gjerdet er i gang. Graveren som skulle grave på plassen er forhindret fra å møte. Det vil da være greit å parkere igjen.

Det vil være nødvendig å sperre av igjen mandag neste uke. Det vil kun bli varslet på hjemmeside om dette. Antatt varighet er ca 2 dager