EL-bil ladeplass

Ladeplass er personlig på lik linje med parkeringsplass og tilgang gis etter avtale og kontraktinngåelse. For å ta i bruk lader på plassen følg guiden under.

Lade I Norge sin egen guide kan finne her: https://ladeinorge.no/brukerveiledning

1) Tilgang og betaling gjøres via plattformen «Lade I Norge» http://www.ladeinorge.no alle brukere må derfor opprette en profil her og registrere bankkort. Send mail til vetlandsveien (at) styrerommet.net med telefonnummer du har registrert så vi får gitt deg tilgang. Det er usikkert om du får registrert RFID på våre stasjoner om du ikke er gitt tilgang. Bruk da eventuelt en kommunal stasjon. Har du brukt ladeinorge fra før bruker profilen og RFID og være i orden

2) Gå så til min side og velg legg til RFID. RFID brikke har du for eksempel på ladebrikke fra el-bilforeningen eller på nye bankort som kan brukes på kontaktløsbetaling/«tapping». Slike bankort er merket med )))) i hjørnet. Det anbefales at du nå står ved en ladeboks som er online. Du kan enten bruke borettslagets ladere eller en ledig kommunal plass. 

Skriv inn navnet til laderen hvor du står i feltet for Navn på ladepunktet. Navnet er merket på laderen. Eksempel bja01, loy01, loy02 osv.

Hold RFID brikke/kort over laderens RFID leser. Leseren har to dioder som vil lyse grønt når det er ok. Når RFID er registrert vil du se dette er registrert under knappen legg til RFID

3) Når RFID er registrert og d er laderen klar til bruk.

For å starte ladingen kobler du til kabel i bil og lader. Hold RFID over leseren. Laderen vil da starte. Det er ikke nødvendig å sende SMS om du har registrert RFID. Men SMS kan benyttes fra registrert telefon om du ikke har RFID, alternativt kan det startes fra innlogget side på Lade I Norge

4) Tidsstyring: Dette er individuelt fra bil til bil. Noen kan velge å starte laderen fra bilens app eller menyen i bilen. Vi vil ikke ta betalt for tiden du er påkoblet, men faktisk forbruk, så det gjør ingen ting om du lar kabelen være festet etter at ladingen er fullført.

Er det noen problemer med LadeINorge kan dere ringe kundeservice på: 32 06 77 00