Etablering av ladeplasser for bil. Søknadsskjema

Det er ønskelig at de som ønsker en ladeplass fyller ut søknadsskjemaet, så vi kan få en formening om hvordan disse er fordelt. Ved tildeling av ladeplass i første fase forplikter du deg til å bestille lader med montering fra vår leverandør i etableringsfasen. Prisen for dette ligger på ca. 15 tusen. Pristilbudet vi har fått på lader foruttsetter at det bestilles 32 ladere. Ved færre ladere og senere bestilling vil prisen bli noe høyere. Les videre for å komme til søknadsskjema

Søknadsskjema finnes i bunn.

Arbeidet med å etablere ladeplasser er startet. Det planlegges oppstart i overgang august/september. Vi vil frem til dette forsterke og rette opp gjerde. Første rekke antas klar til bruk medio september. Tildeling vil skje etter ansiennitet for parkeringsplass. Ladbare biler får ingen fortrinnsrett for parkeringsplass. Det etableres rekke forran Vetlandsveien 80, Bjartveien 2 og langs muren ved Løypeveien. Vi vil prioritere å samle bilene ved Bjartveien og Løypeveien i første fase.

Når du får tildelt plass med lademulighet bestilles lader med montering via vår leverandør. Du vil eie laderen. Om du senere velger å flytte fra borettslaget står du fritt til å selge laderen til andre som står i køen, eller ta med deg laderen og bruke den et annet sted. Nedmontering skal foregå forskriftsmessig og styret skal varsles! Selv om du har plass med lader vil du ikke eie plassen.

Betaling: Det planlegges å bruke løsningen «Lade i Norge». Dette gjør at man betaler for egen bruk. Det vil bli lagt til påslag på pris for å dekke administrasjonskostnaden dette medfører, men vi planlegger ikke å «tjene penger» på de som lader. Plassene vil være personlige.