Flytte INN/UT

Viktig informasjon ved kjøp og salg, til utflyttere og innflyttere

Vi anbefaler alle å lese undermenyen «Nyttig å vite». Det meste er dekket der.

  • TV-dekoder, modem/router: Utstyret eies av borettslaget og skal ikke tas med når man flytter. Den enkelte andelseier er erstatningsansvarlig om dette mangler. Overtar du en leilighet hvor dette ikke er tilstede må du selv be tidligere eier levere utstyret til deg.
  • Midlertidig parkeringsbevis fås hos Oppsal Vaktmestersentral. Bil skal kun stå foran inngang, mens det pågår arbeid. Og flyttes når man ikke lenger jobber, eks. nattestid
  • Parkeringsplass: Parkeringsplass følger ikke leiligheten. Parkeringsplass skal sies opp minimum to måneder før du flytter ut. Det er ingen automatikk i at dette leieforholdet blir sagt opp ved salg, da styret ikke vet hvilken dato overdragelse er satt til. Har du avtalegiro på felleskostnader og du ikke sier opp plassen vil du bli trukket leie inntil du har sagt opp plassen. Nye andelseiere kan søke om parkeringsplass her: http://www.vetlandsveien.no/soknadsskjemaer/
  • Felleskostnader faktura: Ved eierskifter er det OBOS som ivaretar utsendelse av nye giroer. Normalt sett vil det ta inntil et par uker før giro kommer, etter at man har overtatt og flyttet inn. Det vil til enhver tid være den som eier leiligheten den 1. i måneden (når felleskostnadene forfaller til betaling) som er ansvarlig for betaling av disse. Avregning mellom selger og kjøper ift overtagelsesdato er det megler som ivaretar. Ale spørsmål som vedrører felleskostnader og fakturaer rettes til OBOS. Du skal ikke fortsette å betale på KID-nummer til gammel andelseier.
  • Avregning varmtvann: Varmtvannet leveres fra fellesanlegg (fjernvarme) i kjellerne og avregnes etter forbruk. Alle betaler et akontobeløp sammen med månedlige felleskostnader. Dette avregnes etter forbruk en gang i året. Det er er Ista som fjernavleser og avregner, og avregning finner sted på felleskostnadene for juli året etter avregning. (Eks.: Avregning for 2019 avregnes i juli 2020). Alle vil få tilsendt en avregning som viser eget forbruk. Tilgodebeløp og restbetaling avregnes over felleskostnadene for alle som bor i borettslaget. For de som har flyttet i løpet av et år, vil avregning bli tilsendt ny adresse, enten som en utbetaling eller faktura med restbeløp. Det er ikke nødvendig å foreta seg ved inn- eller utflytting, da OBOS i samarbeid med Ista vil ivareta alle avregningene for leiligheter som har skiftet eier i løpet av perioden, og fordeling vil belastes den enkeltes eierperiode.
  • Postkasseskilt og ringeklokke: Postkasseskilt og navn på ringeklokke skal bestilles
  • Dyrehold: Normalt husdyrhold tillatelse, men er registreringspliktig. Gjeldene husordensreglement skal overholdes. http://www.vetlandsveien.no/soknadsskjemaer/
  • Vaskeri: