Flytting av biler fra parkeringsplass, Vetlandsveien 83 og 85

På grunn av plasseringen av containere må biler parkert utenfor Vetlandsveien 83 flyttes den 04/01-18 og ca 6 uker fremover.

Det samme gjelder foran Vetlandsveien 85 fra 01/02-18.

Fradrag for parkering vil bli automatisk regulert på felleskostnadene i løpet av de neste månedene.