Fremdriftsplan oppgangsdører, calling og låser + Smittevern

Last ned fremdriftsplan for utskiftning av oppgangsdører, låser, callinganlegg/tablå i leilighet ved å klikke på teksten under.

Fremdriftsplan dører og calling

Automatikk-Service planlegger å gjøre sin jobb med calling og låser fortløpende som dører nede skiftes. De er opptatt av smittevern både for egne ansatte og kunde og er kommet med følgende plan/tiltak for å ivareta dette.

Angående montering av svarapparat for calling i deres leilihget:

Det skal være trygt å få besøk av montører fra Automatikk-Service AS. Ved service og installasjon hos våre kunder har vi følgende rutine for å forhindre spredning av smitte:

  1. Vi venter med å komme inn til kunden har åpnet døra og fått trukket seg tilbake. Vi holder minst 2 meters avstand innendørs, og ber kundene om å gjøre det samme.
  2. Vi benytter hansker i arbeidet, som skiftes fortløpende etter hver leilighet.
  3. Etter endt arbeid desinfiserer vi både montert utstyr, dørhandtak og lås, og eventuelt annet vi har vært i kontakt med.

NB! Dersom kunde er smittet av Korona eller i karantene, ber vi om at det gis beskjed, så et senere tidspunkt kan avtales for installasjonen. Dette gjør vi uten tilleggskostnad.