Innbrudd i borettslaget

Det har den seneste tiden vært bevitnet innbrudd i borettslaget. Politet etterforsker saken.

Ingen uvedkommede skal slippes inn i trappeoppgangen. Dette gjelder også selv om de skulle si de har avtale med borettslaget i forbindelse med salg og tilbud.

Om borettslaget leier inn tjenester vil disse gis tilgang med nøkkel.