Komprimatorbil og kjellerrydding

Komprimatorbilen kommer tirsdag 8. mai 2018

Nå er det tid for å rydde igjen! Komprimatorbilen kommer som vanlig og dette er en gylden mulighet til å få ryddet kjellerboden.

Bilen starter i Vetlandsveien 78 17:00 og vil deretter kjøre i gjennom borettslaget.

Den enkelte er selv ansvarlig for å kaste på bilen.

Det henstilles til at alle bidrar til å få tømt fellesarealer for ulovlig hensatt søppel. Det er ikke tillatt å flytte ting man skal kaste ut på fellesarealer i påvente av komprimatorbil.

Vi påminner om at ved eventuell søppel på fellesarealer hvor vi identifiserer eieren, vil eieren bli fakturert for rydding og bortkjøring.