Kontakt oss

Det er mange henvendelser til styret i løpet av ett år. For å sikre at alle får svar samtidig med at vi opprettholder en effektiv behandling av innkommende henvendelser, ønsker styret fortrinnsvis e-post til styrets felles e-postadresse. Det er også mulig å legge skriftlige beskjeder i postkassen ved styrekontoret i Vetlandsveien 87 (ved inngangen til fellesvaskeriet).

E-post: vetlandsveien(at)styrerommet.no

Telefon styreleder: 91 57 15 76

Telefon nestleder: 97 56 27 13

Telefon parkeringsansvarlig: 90 74 84 78

Oppsal Vaktmestersentral: Tlf 22 76 28 80
kontor(at)oppsalvaktmestersentral.no
Oppsal Vaktmestersentral holder til i lokaler i Løypeveien 2. Kontortid
mandag til fredag kl. 09:00 – 15:00. Utenom ordinær arbeidstid settes telefonen over til vakttelefon, slik at de kan nås ved akutte situasjoner, der hjelpen ikke kan vente til
neste ordinære arbeidsdag.*
*Tjenester som bestilles av eiere/beboere som ikke omfattes av ordinær avtale, må betales av den enkelte.