Avfallshåndtering

Borettslaget er tilsluttet Oslo kommunes Kildesortering. Plast, matavfall og restavfall skal sorteres i separate poser i tråd med bestemmelsene til renovasjonsetaten angående kildesortering i Oslo. Posene knytes godt igjen før de kastes, slik at lukt og tilgrising av avfallsstasjonene unngås. Kildesortert søppel kastes i avfallsstasjoner plassert rundt i borettslaget. Sorteringsposer kan hentes gratis på Prix Oppsalstubben og Vetlandsveien, samt de fleste andre butikker i Oslo.

Kildesorteringsstasjon er plassert ved Rema 1000 Vetlandsveien.

Det er strengt forbudt å kaste løst avfall, brennende gjenstander og oljeavfall i avfallsstasjonene. Skarpe gjenstander må pakkes godt inn.

Det er heller ikke tillatt å sette fra seg avfall ved siden av avfallsstasjonene (plastbokser, kasser, malespann etc.)

Større gjenstander kan leveres på komprimatorbil, og skal i mellomtiden ikke oppbevares på fellesarealene. Det er ikke anledning til å sette andre typer avfall i borettslagets fellesrom i kjellerne. Møbler og liknende skal ikke settes i fellesarealene, og den enkelte beboer må selv sørge for transporter bort fra området. Både gjenbruksstasjonen på Brobekk og Grønmo tar i mot en rekke typer avfall.

Papir og glass/metall kastes i egne containere.

Se renovasjonsetatens sider for mer informasjon.