Dyrehold

Dyrehold er tillatt etter søknad til styret og godkjennelse. Søknadsskjema finnes lenger ned på siden.

Katter tillates ikke, med mindre de holdes i bånd eller innendørs.
Ved innvilget dyrehold skal følgende regler overholdes:

Dyreeier plikter å sørge for at dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne i borettslaget.

Hunder skal føres i bånd på borettslagets eiendom. Dette inkluderer lekeplasser, plener og gangveier.

Dyreeier plikter å umiddelbart fjerne ekskrementer fra hunder.

Dyreeier er ansvarlig og erstatningspliktig for eventuelle skader dyr måtte påføre person eller eiendom.

Dyreeier plikter å overholde de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter om dyrehold (hundeloven, politivedtekter, regler om båndtvang etc.).

Borettslagets husordensregler skal følges. Alt dyrehold er søknadspliktig og skal registreres hos styret.

Søknad om dyrehold