Fellesvaskeri

Fellesvaskeriet i Vetlandsveien 87. Inngang ved renseriet.

Fellesvaskeriet er i Vetlandsveien 87, i samme lokaler som renseriet.

Vaskeriet skal benyttes i henhold til gjeldende regler, se egne oppslag i vaskeriet.

Åpningstid er alle dager kl. 07:00 – 22:00. Det er viktig at åpningstiden respekteres, og at man ikke henter vask/oppholder seg i vaskeriet utenom åpningstid. Dette vil føre til alarmutløsning og vekterutrykning. Inngangspartiet er videoovervåket og en eventuell vekterutrykning som skyldes brudd på åpningstid vil den som har utløst alarmen faktureres for utrykning.

Reservering av vasketid skal foretas på låstavlen i vaskeriet. Vennligst respekter vasketidene andre har satt opp. Kun unntaksvis kan det vaskes etter 10 minutter om noen ikke benytter sin vasketid.

Innskudd på vaskekortet foretas med sedler i ladestasjon utenfor styrekontoret, eller med bankkort hos Oppsal Vaktmestersentral.

Forlat vaskeriet slik at det blir trivelig for neste bruker!